Tin Tức

Video Conference là gì?

Giải pháp hội nghị truyền hình trực tuyến (Video Conference) là cuộc cách mạng trong cách giao tiếp mới trong thời kỳ dịch bênh Covid-19 dang diễn ra rất phức tạp. Với nhu cầu giao tiếp cơ bản nhất của bất kể ai, các tổ chức doanh nghiệp, các cơ quan chính phủ hay thậm chí cả trong công cuộc đào tạo giảng dạy, vì vậy việc ứng dụng công nghệ thông tin 4.0 vào việc giao tiếp là chúng ta hướng tới.

Đọc thêm...