Tin Tức

Giải Pháp Màn Hình Ghép YouMan

Màn hình ghép YouMan đa dạng về kích thước: 46inh, 49inh, 55inh, 65inh. Gọi là không viền nhưng thực thế màn hình ghép vẫn có viền nhưng rất nhỏ chỉ 0.88mm.

Đọc thêm...