Tin Tức

Màn hình tương tác YouMan sản phẩm không thể thiếu cho phòng học thông minh

Màn hình tương tác YouMan giúp tăng sự tương tác với bài giảng, học sinh sẽ hiểu kiến thức một cách cặn kẽ hơn, tăng sự tương tác với bài giảng, học sinh sẽ hiểu kiến thức một cách cặn kẽ hơn,

Đọc thêm...